درباره ما

درباره ما

(ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری٬ آگاهی دهی، دادخواهی، تحقیق و پژوهش و ارایه طرح های جامع)

حرکت سفید (The White Assembly) یک نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مستقل بوده که به تـأسی از قانون اساسی و قانون جمعیت های افغانستان بتاریخ پنجم جنوری سال 2015 به ابتکار جمعی از فعالین مدنی، جوانان، محصلین، استادان پوهنتون ها، کارمندان نهاد های اکادمیک بین المللی، متخصصین افغانی و دانشمندان شناخته شده بین المللی در عرصه های علوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بعد از ثبت و راجستر به شماره 1255 در وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسماً ایجاد گردیده است.

حرکت سفید (The White Assembly) با شعار ” تعهد ما، جامعه ما” با طرح و یک برنامه مشخص طویل المدت خویش به این باور است که موجوديت نهاد ها و حركت هاي مدني كه در پرتو قوانين نافذه كشور و در روشناي دين مقدس اسلام به منظور داد خواهي از حقوق شهروندان، به عنوان گروه هاي فشار یک امر ضروري است و مجمع اجتماعي سفيد در كنار ساير نهاد هاي مدني در گستره خيزش ها از بدو ایجاد خود با نهاد های معتبر بین المللی و منطقوی که در راستای ترویج ارزشهای جامعه باز، حکومت داری خوب، حاکمیت قانون، حقوق بشر وغیره نهاد های معتبریکه برای بهبود شرایط زیستی و یک زنده گی مرفه فعالیت مینمایند همکاری های علمی را ایجاد نموده است و به زود ترین فرصت تفاهمنامه های همکاری میان این نهادها به امضا خواهد رسید.

حرکت سفید در حال حاضر در شهر کابل رسماً فعالیت خویش را آغاز نموده است و در کمتر از یک ماه آینده در ولایات تخار و بدخشان و در ظرف سه سال آینده در بیست ولایت کشور مطابق به طرح برنامه ریزی شده فعالیت خویش را آغاز خواهد نمود.

اهداف  حرکت قرار ذیل میباشد:

 1. کار در راستای انسجام جوانان افغانستان برای ترویج و حمایت از حاکمیت قانون.
 2. شناسایی چالش ها و مشکلهای جوانان و ارایه راه حل های موثر برای آنان.
 3. آگاهی دهی جوانان از عواقب ناگوار مهاجرت های غیر قانونی
 4. معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار و ارزش های جامعه باز
 5. ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری در جامعه.
 6. تلاش برای بهبودی وضعیت و حقوق زنان به منظور مشارکت و سهم فعال آنها در کلیه فعالیت های اجتماعی.
 7. آگاهی دهی پیرامون موضوعات مختلف روانشناسی به منظور التیام بخشیدن مشکلات جامعه ناشی از آلام روانی.
 8. تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه در میان مردم و جوانان با پیشکش نمودن راه حل های کاملاً جدید.
 9. تلاش برای محو عنعنات و رسوم ناپسند و جلوگیری از تاثیر سوء آنها.
 10. انجام پژوهش های اکادمیک در زمینه های مختلف درکشور.
 11. ترویج فرهنگ شهر نشینی. (سهم گیری در سرسبزی، صفایی و حفظ و مراقبت شهر) با مفکوره و فکر های جدید نسل نو.
 12. تدویر پروگرام های آموزشی به منظور بلند بردن بینش جوانان از طریق گفتمان ها، ورکشاپ ها، سیمینارها، کنفرانس ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی در موارد مختلف
 13. تلاش و کار در محو فقر، بی کاری و امحاء بی سوادی.
 14. تامین ارتباطات شهروندان و رسانیدن خواست های شهروندان به مراجع ذیربط در چوکات قوانین نافذه کشور.
 15. راه اندازی برنامه های آگاهی دهی صحی برای شهروندان به طور مجانی.
 16. آگاهی  دهی  و تلاش برای حفظ حقوق پیشه وران و کسبه کاران

برای دریافت معرفی نامه مکمل حرکت سفید به زبان پشتو  اینجا   و به زبان دری  اینجا  را کلیک کنید!