محترمه مریم کارگر

مریم کارگر در سال 1361 در شهر کابل دیده به جهان گشود.                                                         

وی در همین شهر بزرگ گردید، سکونت اصلی ولایت پنجشیر، زبان مادری اش دری بوده و به زبان های پشتو و انگلیسی نیز آشنایی دارد.

 بانو کارگر دوره لیسه را در مکتب لیسه عالی مریم به درجه عالی در سال 1382 به پایان رسانیده است و بعداً تحصیلات عالی خود را در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل آغاز نموده و پس از تکمیل دوره تحصیلی لیسانس در سال 1386 از دانشکده شرعیات به درجه عالی فارغ شده است.

 بعداً دوره شش ماهه ستاژ وکالت دفاع و څارنوالی را در مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان LAOA که شامل پروگرام درسی نظری و عملی چون محمکه تمثیلی، دیدن محاکمات علنی و تهیه گزارش از زندانهای افغانستان میشد با موفقیت به اتمام رسانیده است.

 به تعقیب آن یک دوره شش ماهه ستاژ اداره و رهبری را در انستیتیوت اصلاحات اداری وخدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که شامل پروگرام درسی ذیل میگردد فرا گرفت:

 مهارت های مدیریتی: مدیریت بنیادی ارتباطات در اداره، مدیریت وقت، مدیریت منابع بشری.

 رهبری: اداره عامه، مدیریت برنامه، رهبری.

مالی و بودجه: محاسبه و بودجه سازی. در بخش

 کامپیوتر انگلیسی: پروگرام های آفیس. و لسان انگلیسی

البته دوره ستاژ مذکور شامل دو بخش میگردید نظری و عملی که بخش عملی آنرا در ستره محکمه و وزارت عدلیه  ج.ا.ا سپری نموده است.

وی بعداً در سال 1388 منحیث کارآموز از طریق پروژه رشد و انکشاف ایالات متحده امریکا (USAID) به وزارت تجارت معرفی شد، مدت سه ماه منحیث کارآموز در بخش های مختلف چون ( کار با اداره ثبت مرکزی ACBR، طرح وتعدیل قوانین، مقررات و طرزالعمل های تجارتی، ثبت اسناد تجارتی) توانست منحیث کارمند قراردادی آن اداره منحیث مشاور حقوقی همراه با مشاورین بین المللی و ملی به کار آغاز نماید و الی سال 1391 در اداره مذکور مصروف خدمت برای هموطنان اش بود.

بانو مریم ازسال 2009 الی اکنون در مؤسسه  مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان که یک نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و یکی از نهاد های اکادمیک و فعال جامعه مدنی افغانستان است، منحیث عضو رهبری همکاری دارد.

وی به نمایندگی از افغانستان تا حالا عازم چندین کنفرانس بین المللی شده است و یگانه هدف بانو مریم خدمت به همنوعان اش میباشد.

بانو کارگر از سال 1392 الی حالا کارمند دارالانشاء ولسی جرگه ج.ا.ا بود و مصروف خدمت برای جامعه افغانی است.

در سال 1394 با جمعی از جوانان مبتکر و فعال جامعه مدنی تلاش برای ایجاد نهاد مدنی سفید نموده و یکی از اعضای ارشد  هیئت رهبری این نهاد.

وی حالا در پهلوی تمامی کار ها و مصروفیت های خویش از اینکه شوق و علاقه خاص برای خدمت نمودن به هموطنان اش را دارد یکی از اعضای ارشد رهبری حرکت سفید افغانستان نیز میباشد و قرار است طی سالیان بعدی خدمات ارزنده یی را بخاطر ظرفیت سازی و توانمندی مردم و بخصوص جوانان کشور انجام دهد.


برای تنظیم وقت ملاقت  با محترمه مریم کار گار به ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

meetings@whiteassembly.org