معاون اجرائیه

معاون اجرائیه

علی یاسین مسلمیان در سال 1367 هجری شمسی  در یک خانواده متدین و روحانی  در شهر کابل چشم به جهان گشود.

 از آنجائیکه پدر کلان ایشان یک روحانی برجسته و معروف عصر خویش در حوزه اسلامیات به شمار میرفت، وی دروس ابتدائیه اسلامی را در نزد پدرکلان خویش فراگرفت اما دیر نگذشته بود که پدر کلان ایشان دار فانی را ودأ گفت. از یکسو این ضایعه بزرگ و ازطرف دیگر جنگهای خانمانسوز داخلی بعنوان دو عامل بزرگ  سکتگی کلان را در زندگی تحصیلی آقای مسلمیان وارد نمود و بلاخره وی به شمول خانواده ایشان تن به مهاجرت دادند و به کشور پاکستان مسافرت نمودند.

باوجود انواع مشکلات و چالش ها  در زندگی مهاجرتی، ایشان به اثر تشویق خانواده و شوق و علاقه خاص به کسب تحصیل و  تعلیم با همه مشکلات اقتصادی و سایر چالشها مقابله نموده و دوره ابتدائیه مکتب را الی صنف نهم در مکتب قلب آسیا واقع شهر پیشاور پاکستان تکمیل نمود. در پهلوی دروس مکتب ، آقای مسلمیان فراگیری زبان انگلیسی را نیز در فضائی مهاجرت آغاز نمود و از مجتمع فرهنگی جهاد دانش شاخه پشاور پاکستان ، تصدیق نامه تکمیلی برنامه های آموزش زبان انگلیسی را موفقانه در سال 2001 میلادی دریافت نمود. برعلاوه ، ایشان برنامه های مهارتهای کمپیوتر و پروگرامهای استفاده از انترنت و گرافیک را نیز در مجتمع فرهنگی جهاد دانش تعقیب نمودند و تصدیق نامهای آنها را دریافت نمودند.

بعد از سقوط رژیم سیاه  و متحجر طالبان و روی کار آمدن نظام دموکراتیک به ریاست جلالتمآب حامد کرزی ، در اواخر سال 2003 دوباره به افغانستان ، شهر کابل عودت کرد.  بعد از فراهم نمودن نیازمندیهای اولیه زندگانی ،  وی با اسناد دست داشته خویش ، دور متوسطه مکتب را الی صنف یازدهم در لیسه عبدالعلی مستغنی واقع کارته سه ، شهر کابل تکمیل نمود و  دوره عالی مکتب را در لیسه عالی حبیبیه در سال 2006 میلادی تکمیل نمود و مفتخر به دریافت شهادت نامه مکتب گردید و بعد از سپری امتحان کانکور ، ایشان نمره قبولی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل را دریافت نمود.

اما به نسبت مشکلات اقتصادی که این معضله متئسفانه به شکل از اشکال فرا روی تمامی خانواده ها افغانی و بلاخص جوانان افغانستان قرار دارد، آقای مسلمیان نتوانست به دروس خویش ادامه دهد و مجبوراً رو آورد به کار و وظیفه.

ایشان در سال 2006 الی 2007 بعنوان معاون اداری در دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا ایفا وظیفه نمود و از سال 2007 الی 2009 بعنوان مشاور فرهنگی همرای نیروهای نظامی آمریکائی ها در فرقه کوماندو اردوی ملی افغانستان واقع در ریشخور شهر کابل ایفا وظیفه کرد اما از آنجائیکه ایشان علاقه خیلی زیاد به فراگیر علم و دانش داشت و دارد ، در پهلوی ایفا وظیفه و حمایه و تمویل خانواده از نگاه اقتصادی ، در سال 2007 میلادی دروس دور لیسانس خویش را از طریق آنلاین در پوهنتون الله آباد کشور هندوستان در ریشته علوم سیاسی آغاز نمودند و خوشبختانه در سال 2010 میلادی سند دوره لیسانس خویش از پوهنتون مزبور دریافت نمودند.

از سال 2010 الی 2013 آقای مسلمیان بعنوان معاون برنامه ها در دفتر ساحوی معاونیت ملل متحد یا یوناما در ولایات بامیان و دایکندی وظیفه اجرأ کردند . در این مدت آقای مسلیمان در سال 2011 طی یک سفر کاری و علمی عازم امارات متحده گردیدند و با جمعی از اشتراک کنندگان کشورهای مختلف به مدت یک هفته آموزش اداره و تنظیم برنامها را فراگرفت.

از سال 2013 الی 2014 آقای مسلمیان بعنوان آمر برنامه ها در بخش فرهنگی سفارت انگلستان ایفا وظیفه نمودند.در این دوبار عازم شهر دبی کشور امارات متحده عربی گردیدند.

از ماه اپریل 2014 الی ماه اکتبر 2014 به مدت هفت ماه ، آقای مسلمیان طی یک برنامه آموزشی و علمی عازم ایالات متحده آمریکا شدند ، در این مدت چندین شهرهای بزرگ ایالات متحده آمریکا را سفر نمودند و در قسمت اداره و تنظیم برنامه آموزش دیدند.

اکنون ایشان در افغانستان هستند و از طریق نهاد حرکت سفید میخواهد مصدر خدمت مردم قرار گیرد.


برای تنظیم وقت ملاقت  با آقای علی یاسین مسلمیان به ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

meetings@whiteassembly.org