اقتصادی

نام کتاب: کلیات علم اقتصاد

تعداد صفحات: 296 صفحه

نویسنده: سید اسحق علوی

حجم:  2.61 MB

فارمت: پی دی اف

با یک کلیک در  اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

نام کتاب: معلومات در باره بودیجه

تعداد صفحات: 60 صفحه

حجم: 300kb

فارمت: پی دی اف

با یک کلیک در  اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

نام کتاب: اقتصاد چیست

تعداد صفحات: 11 صفحه

حجم: 492kb

فارمت: پی دی اف

با یک کلیک در  اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

نام کتاب: آشنایی با فارکس (بازار های الکترونیکی)

تعداد صفحات: 192 صفحه

حجم: 3.87MB

فارمت: پی دی اف

با یک کلیک در  اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

ناک کتاب: جهانی سازی راه بن بست و یا روزنه امید

تعداد صفحات: 56 صفحه

حجم: 416KB

فارمت: پی دی اف

با یک کلیک در   اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

بازاربابی شبکه ای-48 صفحه-376KB-پی دی اف

با یک کلیک در   اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

تکنالوژی و اقتصاد-315 صفحه-پی دی اف-2.38MB

با یک کلیک در  اینجا میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

دیوید ریکاردو-39 صفحه-پی دی اف-852kb

با یک کلیک در  اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

ثروت ملل آدام سمیت-274 صفحه- پی دی اف-7.29MB

با یک  کلیک در  اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

مالکیت معنوی ویژگی ها و کاربرد ها-41 صفحه-پی دی اف-3.52MB

با یک کلیک در   اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

تبلیفات الکترونیکی-۲۵ صفحه-پی دی اف-  145KB

با یک کلیک در   اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

شناخت ګاو ها در بورس(اصول سرمایه ګذاری در بازار سرمایه) ۱۲۱ صفحه-2.77MB

با یک کلیک در   اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.

====================

دین و اقتصاد- ۲۴ صفحه- 501KB

با یک کلیک در   اینجا  میتوانید کتاب را دریافت کنید.